UV lampy

Dezinfekce vody pomocí UV záření patří mezi technologie, které jsou v poslední době stále častěji používány. Jedná se o velmi efektní a účinný způsob dezinfekce vody, která se používá nejen ve vodárnách na úpravu pitné vody, ale také pro úpravu vody v bazénech a vířivých vanách. Používání UV lamp je oblíbené díky snadnému a bezpečnému provozu.

Co je UV záření

UV záření je záření o vlnové délce 0 – 400 nm. V oblasti záření 200 – 320 nm má schopnost ničit choroboplodné zárodky a mikroorganismy. Výhodou oproti jiným prostředkům ( např. chlóru ) je spolehlivost dezinfekce, žádná tvorba vedlejších produktů jako jsou chloritany, trihalogenmetany (THM), chlorečnany a především nedochází ke změně vlastností upravované vody a tak nemá žádný dopad na životní prostředí. UV záření v lampách má dezinfekční účinek pouze v prostoru lampy a tak je její použití naprosto bezpečné.

Rozdělení UV lamp

Nízkotlaké UV lampy

Nízkotlaké UV lampy běžně vyzařují monochromatické záření o vlnové délce 253,7 nm, kdy dochází k poškození pouze DNA, ale ne enzymů a jiných boimolekul mikroorganismů. Ty pak mohou za určitých podmínek opravit poškozené místo DNA a umožnit další pomnožování mikroorganismů. Důležitým faktorem je teplota upravované vody, kdy nízkotlaké UV lampy mají pracovní oblast u teplot 15 – 30°C.

Středotlaké UV lampy

Středotlaké UV lampy vyzařují polychromatické UV záření v rozpětí vlnových délek 185 – 400 nm o vysoké intenzitě, které poškozuje nejen DNA, ale také enzymy při vlnové délce cca. 280 nm a buněčné membrány při cca. 220 nm. Tím se vylučuje možnost reaktivace mikroorganismů. Středtolaké UV lampy mají pracovní oblast u vody s teplotou 0 až 70°C. Středotlaké UV lampy mají ještě jednu výbornou vlastnost a tou je snižování obsahu vázaného chlóru ( chloraminu ). Při vlnové délce 245 nm se snižuje obsah monochloraminu, při 297 nm dichloraminu a při 230 nm a 340 nm trichloraminu. Dle vyhlášky 97/2014 musí být koncentrace vázaného chlóru 0,3 mg/l, což je bez použití středotlaké UV lampy velmi složité zajistit. Použití středotlaké UV lampy je pak jedno z nejekonomičtějších a nejefektivnějším řešením.

Účinnost

Z hlediska účinnosti je důležité znát dávku UV záření. Ta se spočítá pomocí vzorce UV dávka ( mj/cm2 ) = intenzita UV záření ( mW/cm2 ) * expozice ( s ). Hodnota UV dávky tak závasí na intenzitě, která je závislá na výkonu UV lampy a expozici, což je doba po jakou prochází voda UV lampou. UV dávka tvořená vysokou intenzitou a krátkou dobou expozice má vyšší účinnost dezinfekce, než stejná dávka UV záření tvořená nízkou intenzitou a dlouhou dobou expozice.