Různé způsob úpravy bazénové vody

Chlórová dezinfekce

Chlornan sodný

Chlor se používá pro desinfekci vody již 100 let. Jeho účinky a funkce jsou za tu dobu velmi dobře známé. Jeho výhodou je, že v sobě spojuje desinfekční i oxidační účinek s residuálním charakterem! Dalším neoddiskutovatelným faktem hovořícím pro použití chloru je jeho nízká cena ve srovnání s jinými technologiemi používanými pro desinfekci bazénové vody. Dávkování chloru je velice snadné a lehce kontrolovatelné. Chlor je dostupný jako čistý plyn, nebo ve formě sloučenin jako kapalina nebo pevná látka. Je vhodný pro aplikace jak v komerčních tak v rodinných bazénech.

V poslední době nemá chlor jako desinfekční látka v bazénové technologii mezi širokou veřejností příliš dobré jméno. Média informují o možném karcinogením účinku produktů chlorace vody, sami návštěvníci některých bazénů si stěžují na zápach, pálení očí a sliznic, vysušování pokožky!

Je důležité si uvědomit, že samotný volný chlor, který vodu desinfikuje a oxiduje nečistoty, nezapáchá ani nedráždí a nemá pro lidský organismus škodlivý účinek. Samozřejmě v koncentracích ve kterých se v bazénové vodě vyskytuje. Teprve po reakci s organickými nečistotami obsahujícími dusík, vzniká tzv. vázaný chlor. Vázaný chlor v bazénové vodě je tvořen zejména chloraminy (monochloramin, dichloramin, trichloramin), což jsou látky dráždivé a zdraví škodlivé, ale ne karcinogenní (látky souhrně označované jako THM -trihalometany – jsou silně podezřelé z karcinogenity, ty však nevznikají při chloraci bazénové vody)! Teprve tento vázaný chlor může za všechny výše jmenované nepříjemnosti. Ve správně ošetřené vodě s použitím kvalitní technologie úpravy vody lze výskyt vázaného chloru významně omezit tak, aby nezpůsoboval nepříjemné problémy koupajícím se.

Paradoxem je, že bazénové firmy prodávající rodinné bazény prakticky nemají potuchy o nějakém vázaném chloru, a když mají, tak o tom neinformují. Velmi častou odpovědí na dotaz ohledně dráždivosti vody a zápachu po chloru je, že zákazník vodu moc přechloroval. Přitom pravda je naprosto opačná! V takové vodě většinou bývá málo volného (tedy účinného) chloru a převládá v ní obsah chloru vázaného. Jen pro zajímavost, vázaný chlor lze z vody odstranit vysokou (tzv. superšokovou) dávkou volného chloru!

Mořská voda - Elektrolýza

Někteří dodavatelé těchto technologií uvádějí, že se jedná o bezchlorovou desinfekci vody. Takové tvrzení není v žádném případě pravdivé! Elektrolýzou soli, tj. chloridu sodného, vzniká ve vodě chlornanový aniont, což je ve výsledku úplně stejný volný chlor, jako je ve vodě přítomen při dávkování kteréhokoliv chlorového přípravku. To znamená, že při dalších reakcích s nečistotami zrovna tak vzniká chlor vázaný se všemi nepříjemnými doprovodnými jevy. Musím však zmínit jedno pozitivum této metody, mírně slaná voda má příznivé účinky na pokožku. Takové účinky však nepřeceňujme, přeci jenom obsah soli v takto upravované vodě je velmi malý.

Velkým problémem při použití této technologie je fakt, že i mírně slaná voda je velmi agresivní ke kovovým stavebním konstrukcím a její páry také ke vzduchotechnice.

Bezchlórová dezinfekce

Sanosil / Oxy pure

SANOSIL je vícesložkový bezchlórový dezinfekční prostředek. Jako oxidační činidlo je použit peroxid vodíku, který je navázán na stabilizační činidla, aby vznikl komplexní roztok. Dlouhodobý účinek je zajištěn přidáním stopového množství stříbra, které zde vystupuje jako katalyzátor. Bakteriální účinek stříbra je založen na faktu, že se jednovalentní iont stříbra váže velmi pevně na proteiny bakterií pomocí kovalentní nebo koordinační vazby, čímž je inaktivuje nebo z nich vytvoří sraženinu. Díky dobré stabilitě výrobku zaručujeme dlouhou skladovací dobu. Produkt zůstává stabilní při vysokých teplotách vody/vzduchu a jeho účinnost se dokonce zvýší při vysokých teplotách. Sanosil je ekologicky nezávadný dezinfekční produkt. Jeho hlavní součást – peroxid vodíku – neznečišťuje odpadní vody, protože se rozkládá na vodu a kyslík (H2O a O2), tzn., že nevytváří škodlivé vedlejší produkty. Dvě základní součásti (H2O2 a Ag) zvyšují synergií své výhody. Bakteriální efekt nastupuje rychleji a mnohem intenzivněji, než kdyby každá ze součástí byla použita zvlášť.

Guaa

Jedná se o bezchlórovou bazénovou chemii a dezinfekční přípravky české výroby pro zázemí bazénu, vířivé vany, solária, sauny, masážních lehátek. Produkty GUAA jsou určeny pro všechny, kteří hledají alternativu ke chlóru. Produkty GUAA zabezpečí vodu proti vzniku řas a množení mikroorganismů stejně účinné jako přípravky obsahující chlór, avšak bez negativních vlivů na okolí, materiály a především pokožku. Na rozdíl od chlórových preparátů má bazénová chemie GUAa POOL vysoké algicidní účinky – potlačuje růst řas. Bezchlórová chemie GUAa je vhodná pro všechny typy domácích bazénů, s filtrací i bez filtrace, venkovní i zastřešené, do vířivých van a zahradních jezírek. Ošetřená voda je vhodná pro alergiky, astmatiky, ekzematiky, ideální pro rodiny s dětmi a jedince s citlivou pokožkou. Voda není cítit po chlóru, neničí plavky, nedráždí pokožku, oči ani sliznice, nenarušuje stavbu ani technologii bazénu či vířivé vany, nebělí bazénovou fólii.

UV lampa

UV lampy začínají být při úpravě bazénové vody docela populární. UV záření jimi produkované má spolehlivý desinfekční účinek. Jen je potřeba ohlídat to, aby instalovaná lampa(y) měla(y) dostatečný výkon vzhledem k protékajícímu množství vody a aby byla(y) správného typu.

Jejich nedostatek však spočívá stejně jako u ozonizace v tom, že jejich desinfekční účinek je pouze místní. Vydesinfikují vodu v místě, kde voda přichází do kontaktu s jejich zářením, ale nezabrání další mikrobiologické kontaminaci a následnému pomnožení mikroorganismů. Vysoká energie záření v místě aplikace spolehlivě usmrcuje mikroorganismy a dokonce i rozkládá organické sloučeniny a vázaný chlor. Takže aplikace UV záření při úpravě bazénové vody v kombinaci s použitím chloru omezuje nežádoucí efekty chlorace – zápach po chloru, dráždění očí a sliznic,# UV lampy je nutné pro jejich správnou funkci pravidelně čistit a vyměňovat, protože stárnutím velmi rychle ztrácejí účinnost.