Rozdělení vířivých van a bazénů

Pro provoz bazénu, nebo vířivé vany je nutné dodržovat pokyny podle platné legislativy ( vyhláška o hygienických požadavcích na pitnou vodu č. 238/2011 a její následné novelizace vyhláška č. 97/2014 dále technická norma vodního hospodářství TNV 94 0920-1 ).

Vířivé vany

Vířivá vana do 2 m3 včetně akumulační nádrže

 • musí být denně vypouštěna a mechanicky očištěna a nově naplněna plnící vodou

Vířivá vana do 5 m3 včetně akumulační nádrže

 • musí být vypuštěna a mechanicy očištěna a nově naplněna plnící vodou nejméně 1x za 2 týdny
 • přefiltrování celého objemu vody musí být provedeno nejméně 1x za 15 minut
 • výměna vody 45 l za každého návštěvníka

Vířivá vana do 10 m3 včetně akumulační nádrže

 • musí být vypuštěna a mechanicy očištěna a nově naplněna plnící vodou nejméně 1x za 2 týdny
 • přefiltrování celého objemu vody musí být provedeno nejméně 1x za 45 minut
 • výměna vody 45 l za každého návštěvníka

Vířivá vana nad 10 m3 včetně akumulační nádrže

 • vypuštěna a mechanicy očištěna a nově naplněna plnící vodou dle jakosti vody
 • přefiltrování celého objemu vody musí být provedeno nejméně 1x za 2 hodiny
 • výměna vody 45 l za každého návštěvníka

Bazény

Dětský bazén pro kojence a batolata pro děti od 3 do 6 měsíců

 • teplota vody 30°C až 36°C
 • každý den před prvním napuštěním musí být bazén vyčištěn, vydezinfikován a opláchut
 • ve vodě se koupe jen jedno dítě vedené doprovodem nebo instruktorem zevně vany
 • voda se vyměňuje po každém dítěti
 • po 3 až 5 výměnách vody je nutné provést povrchovou dezinfekci a následné vypláchnutí
 • teplota vzduchu 28°C až 30°C

Dětský bazén pro kojence a batolata pro děti od 6 do 12 měsíců

 • teplota vody 28°C až 32°C
 • volný chlór v rozmezí 0,2 - 0,4 mg/l
 • minimální plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího je 0,8 m2
 • přefiltrování celého objemu vody musí být provedeno nejméně 1x za 2 hodiny
 • pevný bazén bez recirkulace je nutné před každým provozním dnem dezinfikovat a nově napustit plnící vodou a během provozu bude neustále dotékat chlórem dezinfikována pitná voda a přepadem odtékat nadbytečná voda v minimálním množství 1 litr/min na jednoho koukajícího
 • teplota vzduchu 30°C až 34°C

Dětský bazén pro děti nad 12 měsíců do 3 let

 • teplota vody 28°C až 32°C
 • volný chlór v rozmezí 0,2 - 0,4 mg/l
 • minimální plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího je 1,0 m2
 • přefiltrování celého objemu vody musí být provedeno nejméně 1x za 2 hodiny
 • celý objem vody bazénu musí před zahájením provozu nejméně jednou projít recirkulačním systémem
 • pro úpravu vody lze použít algicidy
 • hloubka bazénu musí být max. 130 cm, pokud je bazén hlubší pak koupání musí být omezeno jen na část kde je hloubka max 130 cm
 • teplota vzduchu 30°C až 34°C

Plavecký bazén

 • teplota vody do 28°C
 • volný chlór v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l
 • délka přelivu musí být minimálně 2/3 obvodu bazénu
 • celý objem se musí vyměnit dle průměrné hloubky bazénu
 • 0,5 m - 2 hod ; 1,0 m - 3 hod ; 2,0 m - 5 hod ; 3,0 m - 6 hod ; 3,5 m - 6,5 hod ; 4,0 m - 7 hod )
 • výměna vody 30 l za každého návštěvníka
 • výměna vody 60 l za každého návštěvníka pokud je bazén venkovní
 • teplota vzduchu v bazénové hale o 1°C až 3°C vyšší než teplota vody v bazénu
 • od hloubky bazénu 1,6 m musí být v hloubce 1,2 m u obvodových stěn záchytná plocha v šířce min. 10 cm

Koupelový bazén

 • teplota vody od 28° do 32°C
 • volný chlór v rozmezí 0,5 - 0,8 mg/l
 • teplota vody nad 32°C
 • volný chlór v rozmezí 0,7 - 1,0 mg/l
 • délka přelivu musí být minimálně 2/3 obvodu bazénu
 • celý objem se musí vyměnit 1x za 2 hodiny
 • teplota vzduchu v bazénové hale o 1°C až 3°C vyšší než teplota vody v bazénu
 • výměna vody 45 l za každého návštěvníka
 • výměna vody 60 l za každého návštěvníka pokud je bazén venkovní
 • od hloubky bazénu 1,6 m musí být v hloubce 1,2 m u obvodových stěn záchytná plocha v šířce min. 10 cm

Ochlazovací bazén

 • teplota vody musí splnit ochlazovací efekt
 • rozbor vody se provádí 1x za měsíc v případě, že se dávkuje chlór
 • volný chlór v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l
 • minimálně 1x za den je hodnota volného chlóru kontrolována
 • chemické vyšetření není nutné v případě, že je voda obměňována denně 30 l za každou osobu v sauně a bazén je denně čištěn a nově naplňován
 • voda může cirkulovat jen za předpokladu stálého chlorování a výměny vody 30 l za každého návštěvníka

Brouzdaliště

 • vodní plocha 1 m2 na jedno dítě
 • hloubka max. 40 cm
 • celý objem se musí vyměnit 1x za hodinu
 • brouzdaliště s cirkulací musí být vypuštěno a vyčištěno alespoň 1x za týden
 • brouzdaliště bez cirkulace musí být vypuštěno a vyčištěno každý den
 • výměna vody 60 l za každého návštěvníka

Brodítko

 • musí být zajištěna neustálá výměna vody tak, aby se objem obměnil nejméně 1x za 1 hodinu
 • nástupní hloubka musí být mezi 10 - 15 cm
 • každý den před prvním napuštěním musí být brodítko vyčištěno, vydezinfikováno a opláchuto
 • je možné odebírat vodu z recirkulačního systému bazénu po dávkování dezinfekce nebo vodu z přepadu

Pracovník se záchranářským minimem

 • bazén s hloubkou do 1,6 m a vodní plochou do 100 m2
 • pro každou vodní atrakci v provozu s proudící vodou nebo vlněním s výškou vlny nad 0,3 m
 • technická norma vodního hospodářství TNV 94 0920-1

Plavčík

 • 1x plavčík = bazén s hloubkou od 1,6 m do 2,5 m a vodní plochou do 100 m2
 • 2x plavčík = bazén s hloubkou od 1,6 m do 2,5 m s vodní plochou od 100 m2 do 400 m2
 • u bazénu nad 400 m2 je nutný 1x plavčík na každých dalších 300 m2 vodní plochy
 • od hloubky bazénu 1,6 m musí být v hloubce 1,2 m u obvodových stěn záchytná plocha v šířce min. 10 cm
 • kvalifikace PLAVČÍK se získá na základě absolvování kurzu v rozsahu 70/120 hodin
 • technická norma vodního hospodářství TNV 94 0920-1

Mistr Plavčík

 • 1x mistr plavčík = bazén s hloubkou nad 2,5 m a vodní plochou do 100 m2
 • 1x mistr plavčík + 1x plavčík = bazén s hloubkou nad 2,5 m s vodní plochou od 100 m2 do 400 m2
 • kvalifikace MISTR PLAVČÍK se získá na základě absolvování kurzu v rozsahu 150/200 hodin
 • u bazénu nad 400 m2 je nutný 1x plavčík na každých dalších 300 m2 vodní plochy
 • technická norma vodního hospodářství TNV 94 0920-1