Výpočet nákladů na ohřev vody

Objem bazénu v m3:

Současná teplota v oC:

Požadovaná teplota v oC:

Počet hostů:

Výkon zařízení v kW:

Typ zařízení:

Teplotní rozdíl mezi topnou vodou a ohřívanou vodou v oC:Potřebný čas:

Náklady na elektřinu:

Potřebná energie:

Tepelné zisky / ztráty

Odpařování vody ( 180 g/m2/den ):

Tepelný zisk za hosta ( 200 W/host ):

Doohřev vody ( 3 kWh/m3/den ):