Sauna, Odpočívárna, Ochlazovna

Provoz saun se řídí vyhláškou o hygienických požadavcích na pitnou vodu č. 238/2011 a její následnou novelizací vyhláška č. 97/2014 ).

Sauna

 • uvnitř sauny musí být 2 m3 na každého návštěvníkav sauně
 • světlá výška musí být nejméně 2100 mm
 • musí být použita parotěsná zábrana
 • vlastnosti materiálu se nesmí vlivem tepla a vlhkosti měnit
 • vstupní dveře se musí otevírat ven a musí být bez mechanického zámku
 • dřevo v interiéru nesmí být impregnováno, napuštěno, nalakováno
 • alespoň jedna lavice  musí mít minimální šíři 500 mm
 • nejvyšší stupeň lavic musí být umístěn minimálně 1200 mm od stropu
 • nesmí být použití žádné kovové předměty, se kterými by mohla přijít saunující osoba do styku
 • při použití topidla na tuhá paliva, musí být kouřovod a přikládací prostor mimo saunu. Uvnitř může být pouze tepelný výměník
 • maximální vlhkost může být 15 %
 • teplota musí být 80 – 110 °C
 • v sauně musí být umístěn minimálně 1x teploměr do teploty 130°C, který musí být umístěn nejméně 1 m od topidla a maximálně 2 m nad podlahou

Ochlazovna

 • ochlazovací bazének musí mít hloubku minimálně 50 cm
 • během provozu musí být voda trvale přiváděna do dna a odtékat přepadem do kanalizace či úpravny
 • pokud bude neustále obměňováno 30 l za návštěvníka sauny a bude denně vypouštěn a čistěn a nově naplňován, nemusí se dělat rozbor vody
 • pokud je bazének osazen technologií cirkulace vody:
 • musí být použito dávkování chemie
 • musí být zajištěna obměna vody 30 l za návštěvníka bazénku
 • musí být udržována koncentrace volného chlóru 0,3 – 06 mg/l
 • musí být prováděno celkové čištění bazénku minimálně 1x týdně
 • budou prováděny rozbory vody 1x za měsíc, při dávkování chlóru bude hlídána i koncentrace volného chlóru

Odpočívárna

 • musí být o ploše 2 m2 na každé zamýšlené místo v sauně
 • lehátka a křesla musí být v počtu kapacity sauny
 • minimální teplota musí být 26°C