Údržba vody

Vodu v bazénech neznečišťují pouze viditelné nečistoty, ale také mikroorganismy v podobě řas, bakterií, hub a virů. I po důkladném umytí přináší každý koupající do vody miliony zárodků, stejně jako pot, vlasy, kožní maz a zbytky kosmetických a opalovacích prostředků. Ty tvoří živnou půdu pro bakterie, viry, houby a řasy. Proto je péče o vodu důležitým předpokladem zdravého využití bazénu. Kromě nejrůznějších mechanických sběračů nečistot (vysavače, síťky apod.) existuje celá řada chemických látek pro obnovu kvality vody. Chemické ošetření má za úkol provést dezinfekci vody, zajistit úpravu hodnot pH, zamezit tvorbě řas, virů a baterií v bazénu.

Úprava pH

Hodnota pH je dle definice záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů (pH = – log H+). Je znázorněna na stupnici od pH 1 až do pH 14 a ukazuje, zda ve vodě převažují kyselé nebo zásadité látky. Supnici pH je možné prohlédnout zde.

Neutrální vodní roztok má hodnotu pH = 7 
hodnota pH pod 7 – roztok kyselý 
hodnota pH nad 7 – roztok zásaditý (alkalický) 

Když napouštíme vodu do bazénu, uniká část těkavých látek do ovzduší a tím stoupá hodnota pH – voda se stává zásaditější. Proto je nutné měřit hodnotu pH až po několika hodinách, po napuštění celého bazénu a zapnutém filtračním zařízení. Hodnota pH vody by měla být v rozmezí 6,5 až 7,6. Toto rozmezí je optimální pro efektivní působení dezinfekce vody. Popis účinnosti chlóru ve vodě v závislosti na pH najdete zde.

při hodnotě pH nad 7,6

Při pH nad 7,6 se mohou ve vodě vyskytovat zákaly (vysrážený vápník, hořčík, železo, mangan), které mohou způsobit ucpání filtru, snížení účinnosti dezinfekčních chlorových přípravků, zápach po chloru, podráždění očí a pokožky. V tomto případě je nutné pro úpravu vody a snížení hodnoty pH použít přípravek pH mínus. Vypočtené množství se rozpustí ve vodě a přilije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení.

při hodnotě pH pod 6,5

Při pH pod 6,5 může docházet ke zvýšené korozi kovu a betonu, blednutí barev umělé hmoty bazénu a také k podráždění očí a pokožky. Při této hodnotě je nutné připravit roztok z přípravku pH plus. Přípravek se dávkuje do bazénu po rozpuštění požadovaného množství ve vodě při zapnutém filtračním zařízení.

Flokulace vody - vločkování

Do vody jsou zanášeny částice, které zhoršují hygienickou kvalitu vody a její průzračný vzhled. Zákaly mohou vznikat přítomností zvýšené koncentrace iontů vápníku, železa, manganu. Tyto částice pak obalují bakterie a viry a dochází ke zhoršování kvality vody. V mnoha případech filtrační zařízení nemusí tyto částice zachytit. Cílem flokulace je vytvořit takové podmínky ve vodě, aby se částice převedly do větších celků, které je pak možné filtrací zachytit ve filtrační nádobě. Větší celky přímo ve vodě je možné odsát ponorným vysavačem. Flokulace se provádí dle potřeby 1x za 1 – 3 týdny. Dávkuje se dle konkrétního přípravku.

Dezinfekce vody

Dezinfekce vody je nejdůležitější částí údržby, neboť dochází k eliminaci mikroorganismů a tím k zajištění hygienicky čisté vody. Dezinfekce může být pomocí různých dezinfekčních přípravků. Nejznámější dezinfekcí je chlór. Přehled možností dezinfekce je možné prohlédnout zde.

Středotlaké UV lampy

Středotlaké UV lampy vyzařují polychromatické UV záření v rozpětí vlnových délek 185 – 400 nm o vysoké intenzitě, které poškozuje nejen DNA, ale také enzymy při vlnové délce cca. 280 nm a buněčné membrány při cca. 220 nm. Tím se vylučuje možnost reaktivace mikroorganismů. Středtolaké UV lampy mají pracovní oblast u vody s teplotou 0 až 70°C. Středotlaké UV lampy mají ještě jednu výbornou vlastnost a tou je snižování obsahu vázaného chlóru ( chloraminu ). Při vlnové délce 245 nm se snižuje obsah monochloraminu, při 297 nm dichloraminu a při 230 nm a 340 nm trichloraminu. Dle vyhlášky 97/2014 musí být koncentrace vázaného chlóru 0,3 mg/l, což je bez použití středotlaké UV lampy velmi složité zajistit. Použití středotlaké UV lampy je pak jedno z nejekonomičtějších a nejefektivnějším řešením.