Řešení problémů s vodou

Údržba bazénové vody není vždy snadná a mohou se vyskytnout určité problémy. Zde je několik rad, jak docílit průzračné vody. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme, stačí nás kontaktovat.

Výskyt řas

Řasy mohou způsobovat zelené, hnědé nebo nažloutlé zabarvení vody, kluzké a mazlavé dno a stěny bazénu. Často je doprovází nepříjemný zápach vody.

Možná příčina

Vysoké pH, vysoká teplota bazénové vody, dešťová voda v bazénu, pyly v ovzduší.

Odstranění

Zkontrolujte, zda je zapnutá filtrace a zda je ve vodě dostatečná koncentrace chemie. Pokud je koncentrace dostatečná a přesto se řasy tvoří, tak je potřeba aplikovat šokovou dávku bazénové chemie, algicidní přípravek na odstranění řas a nechat působit minimálně 12 hodin při zapnutém filtračním čerpadle. Poté se mrtvé řasy usadní na dně bazénu a ty je nutné vysavačem odsát. Poté je nutné důkladně proprat pískový filtr.

Zákal

Bazénová voda není průzračná, může mít mléčnou barvu, mírně nazelenalou. Bazén nemá jiskru. Zakalení může mít více příčin jako je přítomnost minerálů, řas, či jiných organických látek.

Možná příčina

Voda může mít nízkou hodnotu pH, vysokou koncentraci bakterií, obsah jemných mechanických nečistot, vysokou koncentraci vločkovače, špatnou funkci filtračního zařízení.

Odstranění

Zkontrolujte hodnotu pH a pomocí přípravků na snížení či zvýšení upravte na hodnotu okolo 7,0. Zkontrolujte, zda je dostatečné množství bazénové chemie ve vodě. Dále je zkontrolujte, zda je v dostatečném množství aplikován vločkovač / flokulant ve vodě, avšak nesmí se předávkovat, jinak to má opačný efekt a voda získá mléčný nádech. Proveďte důkladné proprání pískového filtru.

Koroze kovových částí

U slané vody dochází ke korozi kovových částí, pokud nedochází k častému oplachu kovových částí neupravenou vodou.

Možná příčina

Voda má nízké pH.

Odstranění

Změřte pH a v případě nutnosti jej upravte na hodnotu 7,0.

Voda je hnědá

Možná příčina

Voda má vysokou koncentraci železa nebo manganu. Často se to stává u vod ze studny.

Odstranění

Změřte pH a v případě nutnosti jej upravte na hodnotu 7,0. Zkontrolujte koncentraci dezinfekce, zda je jí ve vodě dostatek. Nechce filtrační čerpadlu v provozu delší dobu. Pokud problémy přetrvávají je nutné změřit koncentraci železa a manganu ve vodě. Při vyšším výskytu použít přípravky na jejich snížení.